Om Laura Mikkelsen

Forfatter og psykologistuderende Laura Mikkelsen (f. 2000) arbejder i krydsfeltet mellem ord og psykologi med at formidle til og om mennesker – i særdeleshed om de sårbare sider og styrken ved at stå ved dem.

Jeg er opvokset på øen Ærø i Det Sydsfynske Øhav, indtil jeg som 15-årig flyttede hjemmefra for at starte på gymnasium. Allerede året forinden oprettede jeg bloggen LMinside.dk, hvor jeg igennem fem år skrev om, hvad det vil sige at være ung med alt, hvad det indebærer; at flytte hjemmefra, studere og samtidig være sårbar i et stiltiende samfund.

Særligt sidstnævnte er blevet omdrejningspunktet for mine skriverier igennem de senere år, hvor jeg skaber rum til at snakke om livets skyggesider som eksempelvis angst, depression og psykisk sårbarhed. Med det formål udgav jeg i januar 2019 digtsamlingen Luftbobler, hvilket for alvor tydeliggjorde behovet for en åben samtale om de svære ting i ungdommen såvel som livet i det store billede.

LÆS OM LUFTBOBLER

Arbejdet med at nedbryde tabuer fortsætter altså ved siden af, at jeg studerer psykologi ved Aarhus Universitet og er frivillig oplægsholder ved Ventilen Fortæller. Kan jeg på nogen måde hjælpe dig med selvsamme, er du velkommen til at kontakte mig herigennem.

De bedste ønsker,
Laura Mikkelsen